هوا دندان را می برد

البته محققان به فکر دریل دردناک هم بوده اند.فکرش را بکنید،دندان هایتان را با هوا تراش دهند نه با دریل های وحشتناک و پر صدا.

تراش دندان با هوای فشرده، تکنیکی دیگر در دندان‌پزشکی بدون درد است که به ‌دنبال آن از دندان‌پزشکی میکروسکوپی و لیزر استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها را شاید در ایران در مطب‌های محدودی پیدا کنید و بیشتر مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقات دندان‌پزشکی در ایران از آن استفاده می‌کنند ولی استفاده از این روش‌ها در مطب‌ها و کلینیک‌های کشورهای پیشرفته رایج‌تر است. خرید تجهیزات این روش برای مطب‌ها گران تمام می‌شود و مسلما هزینه‌ خرید و نگهداری آن بر هزینه‌ای که بیمار باید بپردازد افزوده می‌شود و این‌ یکی از دلایل مرسوم نبودن این تکنیک در مطب‌های ایران است.

منبع: سایت انجمن دندانپزشکان آمریکا